תתל/ 118/ סעיף-77

שטח תפעול במזרח נמל חיפה

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 11/02/2022 1 1
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 11/02/2022 1 1
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 11/02/2022 תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2022. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2022. עיתון: כל אל ערב. 1 1
התכנית לא פורסמה 11/02/2022 1 1
התכנית אושרה 11/02/2022 1 1
פרסום הכנת תכנית ברשומות 10/02/2022 תאריך פרסום: 10/02/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10196. עמוד: 3539. שנה עברית: התשפב . 1 1 צפייה
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 01/11/2021 1 1
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 01/11/2021 1 1
קבלת תכנית 29/01/2020 1 1

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021016 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 01/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 14/12/2021 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 24/02/2022 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 13/02/2022 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 25/01/2022 הורדה