הר/ מק/ 2173

רחוב האורנים

מטרת התוכנית


שינוי קו בניין קידמי לחלקות משני צידי רחוב האורנים, עפ"י סעיף 62 א' (א) (4) לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי בקווי בניין ללא שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח.
2. שינוי אופן הגדרת ייעוד מאזור חקלאי ב' למגורים בישוב כפרי (עפ"י מבא"ת).

מקום התוכנית


החלקות נמצאות בכפר שמריהו מזרחית לכביש תל-אביב חיפה לאורך רחוב האורנים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/03/2010 תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2314. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות 09/09/2009 תאריך פרסום: 09/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5995. עמוד: 5640. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/06/2009 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1753 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2134 קביעת 3 יח"ד בחלקות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2071 הקטנת קו בנין ברח' האורנים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 01/10/2009
פרוטוקול הורדה