תמא/ 31/ א/ 21/ 2

תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר ומוצע - גליונות 1, 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - גליונות 1-6 הורדה
נספחים
נספחים מאושרים נספח סכימה תנועתית הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית דרכים - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/03/2010 תאריך פרסום: 10/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6069. עמוד: 2217. שנה עברית: התשע . צפייה
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 17/01/2010 תאריך ישיבה: 17/01/2010. מס' ישיבה: 1335. מס' ישיבה: 1335.
המלצה לממשלה לאישור תכנית 09/09/2009
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 06/05/2009 תאריך פרסום: 06/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5946. עמוד: 3541. שנה עברית: התשסט . צפייה
התקבלו הערות / תגובות 01/05/2009
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 20/03/2009 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 02/12/2008
העברה להערות / תגובות 02/12/2008

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 652-0380121 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית תמא/ 31/ א/ 21/ 3/ 1 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת שינוי
תוכנית תתל/ 111 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת שינוי
תוכנית 652-0659169 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית 652-0183277 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית 625-0157768 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית 625-0185256 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית 624-0506576 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית 625-0903716 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית 7/ 02/ 305/ 76 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות צפייה
תוכנית 615-0640342 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות
תוכנית 7/ 02/ 305/ 56 תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
512 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 08/09/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
401 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/07/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
510 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/07/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 29/06/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 26/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 25/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 21/04/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
502 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/12/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008024 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 30/11/2008
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 26/03/2009 הורדה