ג/ 14337

דינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, שפ"פ ודרך חקלאית

מטרת התוכנית


לאפשר הקמת חוות לולים פרגיות לפיטום (סככות פתוחות עם מאוררים בצד וצפיפות של 14 עופות למ"ר)

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 100 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/02/2010 תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1864. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/01/2010 תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 24/08/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2009 תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1761. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 28/12/2008 תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית 08/04/2008
החלטה בדיון בוולק"ח 05/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה 15/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/11/2003
קבלת תכנית 25/09/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/08/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
358 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 08/04/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 27/08/2007
פרוטוקול הורדה
226 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/12/2005
פרוטוקול הורדה
2005007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 15/02/2005
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/07/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/07/2010 הורדה