מש/ 8/ 1/ 69

שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים א', דרכים משולבות.
ב. תיקון תואי דרך מאושרת.
ג. רישוי מבנים קיימים.
ד. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 34 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 02/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה 20/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 18/09/2005
קבלת תכנית 11/04/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1003 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 18/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 19/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 20/12/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה