מנ/ מק/ 1608

חלוקה בהסכמה ושינוי גודל מגרש מינימלי , מעיליא

מטרת התוכנית


חלוקה בהסכמת כל הבעלים לחלקה 37 ושינוי הוראות גודל מגרש מינימלי, ושינויקווי בנין .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/01/2010 תאריך פרסום: 28/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6055. עמוד: 1687. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות 26/02/2009 תאריך פרסום: 26/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5923. עמוד: 2581. שנה עברית: התשסט . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20303 חלוקה בהסכמה ושינוי גודל מגרש מינימלי , מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/04/2009
פרוטוקול הורדה