624-0985903

מגרש 1088 מערב יישוב אלסייד

מטרת התוכנית


התכנית מציעה שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט, ולפי סעיף 62 א (א)4 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


1- שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט לבנייה קיימת בלבד.

דברי הסבר


מגיש התכנית מעוניין בהסדרת בניה קיימת בלבד במגרש מס'1088 הנמצא באזור המערבי לישוב אלסייד, ע"י שינוי קווי בניין.
- שינוי נקודתי בקוו בניין קדמי עבור בניה קיימת :
מ- 3 מ' ל- 1.83 מ' .
מ- 3 מ' ל- 2.48 מ' .
מ- 3 מ' ל- 2.75 מ' .
- שינוי נקודתי בקוו בניין צדדי עבור בנייה קיימת :
מ- 3 מ' ל- 2.90 מ' .

כל בנייה חדשה תהיה בהתאם לקווי בניין מאושרים לפי תכ' 106/02/28.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +4 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 711.738 מ"ר +711.738 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מגרש 1088 ישוב אלסייד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן דברי הסבר בערבית מעודכן21.07.2021 הורדה
פרוטוקול / החלטות קובץ החלטות הפקדה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חבבת דעת - ועדה אבו בסמה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן דברי הסבר בערבית עדכני הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה דברי הסבר בערבית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 08/02/2022 14 4
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/01/2022 14 4
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/01/2022 14 4
פרסום לאישור ברשומות 11/11/2021 תאריך פרסום: 11/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9986. שנה עברית: התשפב . 14 4 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/10/2021 14 4
פרסום להפקדה ברשומות 20/07/2021 תאריך פרסום: 20/07/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9765. שנה עברית: התשפא . 14 4 צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/06/2021 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 28/ 02/ 106 שכונת אל- סייד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 10/10/2021

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 27/01/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/01/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 27/01/2022 הורדה
נוסח פרסום 08/11/2021 הורדה
נוסח פרסום 02/08/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 30/01/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 02/01/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 02/01/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 30/01/2022 הורדה
נוסח פרסום ערבית - pdf 02/01/2022 הורדה