מח/ 75

קו מים 4 לירושלים

מטרת התוכנית


פרויקט קו 4 לירושלים אשר יבוצע ע"י חברת "מקורות
מים בע"מ". מיועד להוליך מים מששפלת לוד לערים
ירושלים ומודיעין על מנת להבטיח פיתוח העתידי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ?______________
ירושלים - מודיעיו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/01/2010 תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות 24/12/2009 תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1083. שנה עברית: התשע . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 01/10/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 27/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות 29/10/1992 תאריך פרסום: 29/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4051. עמוד: 254. שנה עברית: התשנג . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 24/07/1991
קבלת תכנית 15/03/1990

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 04/08/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/10/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/01/2010 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם רשות העתיקות מר רדואן בדיחי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ע"י יוסף שניאור קו מוצרי דלק בע"מ