מאא/ מק/ 2024

כצנלסון 19 - אזור

מטרת התוכנית


חלוקת החלקה לשני מגרשים וקביעת קווי בניה צדדים, לאורך קו החלוקה.

עיקרי הוראותיה


א. חלוקת החלקה לשני מגרשים בהתאם לבעלות על המקרקעין, של 1545.50 מ"ר כל אחד.
ב. קביעת קו בניין צדדי, לאורך קו החלוקה ל- 2.00 מ' כל צד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 12 יח"ד +12 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
לוחות הקצאה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/01/2010 תאריך פרסום: 13/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6047. עמוד: 1403. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות 19/02/2009 תאריך פרסום: 19/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5919. עמוד: 2454. שנה עברית: התשסט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 221 בריכות שחיה, מחסנים כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 20/ 165 יצירת תנאים לבנית שטח התכנית 200 יח"ד ומעלה. פתוח דרכים חדשות ושינוי יעוד כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 01/04/2009
פרוטוקול הורדה