גנ/ 16823

שינוי מיקום דרך משולבת מס' 304 , שינוי ל-ג/ 9858 - מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בתוואי דרך משולבת מספר 305 והפיכתה לשביל (דרך להולכי רגל).
הקטנת קו בנין צדדי ל-0 מטר.

עיקרי הוראותיה


שינוי הוראות הבניה.
שינוי יעוד קרקע מדרך משולבת לשביל (דרך להולכי רגל) ומגורים ב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/12/2009 תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 24/12/2009 תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1093. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/11/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/10/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 05/08/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2009 תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1761. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/01/2009 תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/01/2007
קבלת תכנית 21/01/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/08/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/11/2009 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/12/2008 הורדה