16/ 02/ 101/ 5

תכנית מיתאר חדשה - להבים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לישוב הקהילתי להבים על ידי שינויים בייעודי הקרקע
וקביעת תנאים לפיתוח, הנחיות והוראות בניה בכל אחד מהאזורים.
דיוק שטחי יער לפי תמ"א 22 והוספת שטחי יער וכן הגדרת התכליות והשימושים המותרים בשטחים אלו.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


גוש 100222/1 חלקי חלקות 2,3,16,18
גוש 100223/1 חלקי חלקות 1
גוש 100224/1 חלקי חלקה 1
גוש 100227/1 חלקי חלקות 4,5
גוש 100411 חלקות 2-158
גוש 100412 חלקות 2-85
גוש 100413 חלקות 2-125
גוש 100414 חלקות 2-163
גוש 100415 חלקות 2-176
גוש 100463 חלקות 40-42,45,49-53, 2,3,5-36,
גוש 100464 חלקות 2-219
גוש 100465 חלקות 151-193,195,199-206,209-223 ,2-149
גוש 100466 חלקות 2-173
גוש 100467 חלקות 216-218, 211, 183-209, 90-180, 40-88, 2-38

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/12/2009 תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1099. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/11/2009 תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/11/2009
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 25/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית 29/04/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/01/2008
הוגשו התנגדויות 06/11/2007
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות 19/09/2007 תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 26. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 21/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 17/08/2007 תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה 22/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 03/08/2006
קבלת תכנית 27/08/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101 תכנית מתאר להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 1 ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 4 שכונת מגורים מערבית המניפה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 6 השכונה המרכזית להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 189 בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103 שינוי הנחיות בניה כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 188/ 3 להבים כפיפות צפייה
תוכנית 7/ במ/ 205 שכונת מגורים מערבית ומזרחית - להבים כפיפות צפייה
תוכנית תמ"מ/ 4/ 14/ 37 כפיפות
תוכנית תת"ל/ 3/ 4/ 9/ א כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 619-1147487 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 16/ 03/ 189 תכנית מיתאר חדשה - להבים פירוט צפייה
תוכנית 619-0351551 תכנית מיתאר חדשה - להבים שינוי
תוכנית 16/ מק/ 2019 תכנית מיתאר חדשה - להבים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 111 תכנית מיתאר חדשה - להבים שינוי
תוכנית 619-0370338 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 16/ מק/ 2030 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 619-0418913 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 16/ מק/ 2026 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2024 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2027 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 619-0417220 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 16/ מק/ 2031 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2032 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 619-0285957 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-0405142 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 16/ מק/ 2029 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 619-0539304 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-0353250 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-0527200 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-0486571 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 16/ מק/ 2022 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 619-0508861 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-0213421 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-0457366 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-1123694 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות
תוכנית 619-0785204 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 17/08/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
360 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 29/04/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 14/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 22/01/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
494 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 01/08/2005
פרוטוקול הורדה
304 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 18/07/2005
פרוטוקול הורדה
213 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/06/2005
פרוטוקול הורדה
459 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 13/12/2004
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 16/02/2004
2002008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 24/06/2002
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 27/10/2009 הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 15/07/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/11/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אבו סוכות שכונה 28 בית 63