גנ/ 16824

שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הרחבת איזור תעשיה מאושר עפ"י ג/ 6192

עיקרי הוראותיה


מהווה שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה ושצ"פ.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 17,206.8 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/12/2009 תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1093. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 11/12/2009 תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/10/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 17/06/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות 05/03/2009 תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2684. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/02/2009 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה 02/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/03/2007
קבלת תכנית 21/01/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21741 שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה , מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 17/06/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 02/05/2007
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/11/2009 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/02/2009 הורדה