מש/ מק/ 13278/ 1

שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון

מטרת התוכנית


שינוי קווי בנין לצורך בנית מחסן מתחת לחניה, מגרש 99

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/12/2009 תאריך פרסום: 07/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6030. עמוד: 890. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות 29/07/2009 תאריך פרסום: 29/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5984. עמוד: 5191. שנה עברית: התשסט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13278 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21707 שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 03/09/2009
פרוטוקול הורדה