ג/ 18324

שטח מסחרי, כאוכב

מטרת התוכנית


לפתח שטח מסחרי

עיקרי הוראותיה


קביעת התכליות המותרות ליעוד קרקע
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
קביעת הנחיות סביבתיות

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 02/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/11/2009
קבלת תכנית 16/07/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1611 כביש מס' 246 שגב -כפר מנדא שינוי
תוכנית ג/ 6597 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/12/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה