ענ/ 477

שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח פרטי משולב - פארק משחקים, עארה.

מטרת התוכנית


- שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח ציבורי משולב ושטח פרטי משולב, על מנת לאפשר פעילות חברתית מסחרית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,172 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כפר עארה - צפונית למרכז הכפר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/11/2009 תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 702. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/10/2009 תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/10/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 13/09/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות 13/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות 30/09/2001 תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 16. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/08/2001 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2001. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה 27/06/2000
קבלת תכנית 07/03/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 477/ ב שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח פרטי משולב - פארק משחקים, עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 477/ א שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח פרטי משולב - פארק משחקים, עארה. שינוי צפייה
תוכנית 399-0138107 שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח פרטי משולב - פארק משחקים, עארה. שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 17/06/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 13/09/2005
פרוטוקול הורדה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 01/03/2005
פרוטוקול הורדה
2004012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 09/11/2004
2003009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 29/07/2003
פרוטוקול הורדה
2002005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 09/04/2002
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/10/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלחלים גזמאוי עארה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא שריף מלחם