מש/ מק/ 13278/ 2

שינוי קו בנין, מגרש 101, אבטליון

מטרת התוכנית


תוכנית לשינוי קווי בנין לצורך בניית מחסן מתחת לחניה .

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/11/2009 תאריך פרסום: 12/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6020. עמוד: 545. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 09/09/2009 תאריך פרסום: 09/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5995. עמוד: 5649. שנה עברית: התשסט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/09/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13278 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21707 שינוי קו בנין, מגרש 101, אבטליון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 03/09/2009
פרוטוקול הורדה