גנ/ 17262

שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הרחבת שטח מגורים

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א'3.
קביעת זכויות והוראות בניה למגורים א'3.
שינוי תוואי דרך מס' 124 .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 24 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/11/2009 תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 451. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/10/2009 תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 17/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות 12/05/2009 תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3714. שנה עברית: התשסט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים 28/04/2009 תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה 19/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/11/2007
קבלת תכנית 13/08/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית תמ"א 35 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20533 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס החלפה צפייה
תוכנית 256-0733089 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס החלפה
תוכנית ג/ 19243 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0272039 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0732628 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 17/06/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 19/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/09/2009 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/03/2009 הורדה