גנ/ 17542

שינוי תוואי דרך מס' 9, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמת תוואי דרך מס' 9 .
שינוי בקווי בניין

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד ממגורים א' לדרך ומדרך למגורים ד' ומשצ"פ לדרך ושינוי בקו בניין לצורך הסדרת מצב קיים

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 8 מ"ר +7 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/11/2009 תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 451. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/10/2009 תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 05/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות 03/06/2009 תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4200. שנה עברית: התשסט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים 28/04/2009 תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה 31/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/11/2008
קבלת תכנית 26/02/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית תמ"א 35 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/08/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 31/12/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/09/2009 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/04/2009 הורדה