מ/ 352

שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה

מטרת התוכנית


- שימור האופי הכפרי של המושבים ומתן אפשרות להמשך הפעילות החקלאית,
מבלי לפגוע בה.
- הסדרת פעילות יצרנית נוספת שלא למטרות חקלאיות במושבים וקביעת מגבלות על שימושים אלה.
- יצירת אפשרות לפיתוח מקורות תעסוקה חדשים במועצה.
- מתן אפשרות לעבודה מהבית.
- קביעת הוראות לפיתוח פעילות לא חקלאיות בנחלות המושבים.
- קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי.
- קביעת הוראות ליישום התכנית וביצועה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


כל שטח המועצה האזורית אלונה, מושב אביאל, מושב גבעת נילי ומושב עמיקם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/11/2009 תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 435. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/10/2009 תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/09/2009
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 08/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות 19/02/2008
הוגשו התנגדויות 01/05/2007
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות 22/03/2007 תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2090. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 16/03/2007 תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 12/03/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/02/2007
החלטה בדיון בוולק"ח 01/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה 14/01/2004
קבלת תכנית 04/01/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 920 גבעת נילי שינוי
תוכנית חפאג/ 922 עמיקם שינוי
תוכנית מ/ 142 הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 921 אביאל שינוי
תוכנית מ/ 216 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216/ א שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 277 תוספת מגרשי בניה באביאל. שינוי צפייה
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי
תוכנית 351-0769265 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0688564 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה החלפה
תוכנית מ/ 397/ א שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 130 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי צפייה
תוכנית 351-0251389 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי
תוכנית 351-0714428 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי
תוכנית 351-0276949 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי
תוכנית 351-0504928 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי
תוכנית 351-0154153 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0256776 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית מ/ מק/ 127 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0196436 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0917955 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0382036 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0733378 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0476978 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0590331 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0499616 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0837617 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0652099 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0083618 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות
תוכנית 351-0817452 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 05/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 19/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 20/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 22/11/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
246 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 18/09/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
494 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 01/08/2005
פרוטוקול הורדה
304 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 18/07/2005
פרוטוקול הורדה
493 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/07/2005
פרוטוקול הורדה
303 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 20/06/2005
פרוטוקול הורדה
209 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 04/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2004001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 14/01/2004
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 17/09/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/09/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איתמר סלומון ת"ז 51794741
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליהו אזולאי ת"ז 079633038
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר ארגוב ת"ז 57453490
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה שרון ראש המועצה האזורית אלונה - ד.נ. מנשה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאה פרי מהנדסת הועדה המקומית מנשה-אלונה ד.נ. חפר 37845
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד דורון גושן ב"כ המתנגדים