ג/ 18128

בית אריזה וקירור, יסוד המעלה

מטרת התוכנית


הקמת בית אריזה וקירור

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מבני משק

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 19/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/07/2009
קבלת תכנית 09/03/2009

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 19/10/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה