ג/ 10777

הרחבת שטח מבנה ציבור - מעיליא

מטרת התוכנית


הרחבת שטח מבנה ציבור בגוש שטח בנוי "מרכז הכפר"

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 240 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מעליא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/07/2009 תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5040. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 28/03/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 03/09/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות 12/08/2004 תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3685. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה 05/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 19/05/2004
קבלת תכנית 09/07/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/09/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/03/2007
פרוטוקול הורדה
2004014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 08/06/2004
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/06/2009 הורדה