ג/ 15607

תכנית מתאר כאוכב

מטרת התוכנית


ליצור מסגרת תכנונית שתיתן מענה לצרכי התושבים עד שנת 2020.
מטרת התכנית -
- להוסיף שטחים לפיתוחהישוב, בהתאם לצרכים הפרוגרמתיים והתכנוניים של הישוב והתושבים.
- להתאים בין תוכניות מאושרות ושטחי פיתות חדשים .
- לתכנן מערכת דרכים ולהתאימה לצרכיה ישוב ולמציאות בשטח.
- לקבוע הוראות בניה והנחיות סביבתיות מתאימות לשטחיםהמאושרים והמתוכננים.
- הגדלת שטח הפיתוח של הישוב ב- % 7.66 משטח הפיתוח שהוגדר בתממ 2/ 9.

עיקרי הוראות התכנית :-
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לייעודי קרקע שונם - למגורים, מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, מסחר, תעסוקה , תיירות ודרכים.
- קביעת תכליות ושימושים לייעודי הקרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות בינויועיצוב אדריכלי
- קביעת הנחיות סביבתיות
- שינוי קו בנין מדרך אזוריתמ- 100 מטר ל- 80 מטר מציר הדרך 784.
- שינוי /הקלה משטח לשמורת נוף עפ"י תמ"א 8, תמ"א 35 ותמ"מ 2 לשטח למבני ציבור, מגורים , דרך ושצ"פ.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעודי קרע שונים-למגורים,מבני ציבור ,שטחים ציבורים פתוחים,מסחר,תעסוקה,תירות ודרכים.
2. קביעת תכליות ושימושים ליעודי קרקע.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הנחיות סביבתיות.
6. שינוי קו בנין מדרך אזורית מ- 100 מ' ל - 80 מ' מציר הדרך 784.
7. שינוי / הקלה משטח לשמורת נוף ע"פ תמ"א 8, תמ"א 35 ותמ"מ 2 לשטח למבני ציבור,מגורים,ודרך ושצ"פ.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 19.32 חדר חדר חדר
מבני ציבור (מ"ר) 25.2 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 159.6 יח"ד +3.18 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 07/07/2009
פרסום לאישור ברשומות 04/12/2008 תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 841. שנה עברית: התשסט . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 04/12/2008
פרסום לאישור בעיתונים 14/11/2008 תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/11/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 28/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות 24/10/2007 תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 231. שנה עברית: התשסח . צפייה
הוגשו התנגדויות 12/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 12/10/2007 תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 25/09/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/07/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית 12/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה 21/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/06/2005
קבלת תכנית 01/06/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10904 כאוכב - תחנת שאיבה מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 11158 כאוכב מרכז כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6270 מגורים ומבני ציבור -כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6597 שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 7867 שנוי יעוד מחקלאי לשטח בית קברות, כאוכב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9779 יעוד שטח למגורים, מבני ציבור, תיירות, ספורט ושצ"פ,שינוי למתאר, כאוכב. כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 261-0802280 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0848663 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0842922 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0703793 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0789263 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0869412 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-1002435 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0685214 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-1099639 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0953042 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0930198 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0934653 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0810556 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-1162635 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0925156 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0923334 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-1032259 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0787986 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0953349 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0696328 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0919860 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-1136084 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-0598136 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית 261-1196740 תכנית מתאר כאוכב החלפה
תוכנית כאוכב 2010/ 0150 תכנית מתאר כאוכב היתר בניה
תוכנית גא/ מק/ 08/ 92 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית גא/ מק/ 09/ 72 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20621 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית 261-0553677 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית גא/ מק/ 12/ 66 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית 261-0419648 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית ג/ 20593 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 18203 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16763 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18324 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18417 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית גא/ מק/ 09/ 39 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית 261-0470765 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית ג/ 21060 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית 261-0308403 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית ג/ 20769 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21149 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית 261-0329722 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית ג/ 20379 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20766 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21800 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21061 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית גא/ מק/ 10/ 40 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית 261-0227686 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית 261-0560813 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית 261-1037373 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית 261-0848648 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית 261-0653204 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית ג/ 21296 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית 261-1123488 תכנית מתאר כאוכב שינוי
תוכנית ג/ 16746 תכנית מתאר כאוכב כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/04/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/03/2008
פרוטוקול הורדה
309 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/09/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
123 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 31/07/2006
פרוטוקול הורדה
2005006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 21/07/2005
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 27/10/2008 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/11/2008 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו אלהיג'א פואד ת.ז. 57561896
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מנסור ת.ז. 5481065
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איברהים ח'ליל ת.ז. 59990937
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איברהים פאטמה ת.ז. 20967378
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'גוג נואף מועצה המקומית
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאג' מוחמד ת.ז. 50378286
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי חאג' מוחמד ת.ז. 52447919
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חג'וג' איברהים ת.ז. 58522848
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חליל עטא
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאוניד מליקין ועדה מקומית, משגב
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סאלח ת.ז. 2105114
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סברי חאג' ת.ז. 52447059
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודה מחמוד ת.ז. 2105002
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עומר חאג' ת.ז. 55180517
16 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עומר, עו"ד א. א. היגא ת.ז 57561870
17 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד א. א. היג'א עומר
18 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד שאהין מחמוד