354-0994681

שכונת אלזעאריר - ג'ת

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים אלזעאריר שכונה מערבית של ג'ת.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ומשק חקלאי למגורים ב', למגורים ומסחר ושטחים לצורכי ציבור, דרכים ושטחים פתוחים.
2. שינוי יעוד משק חקלאי למגורים ב'.
3. תוספת יח"ד .
4. התווית דרכים חדשות.
5. נייוד שטח ציבורי מאושר.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה.
7. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים ללא היתר.

דברי הסבר


מועצה מקומית ג'ת יוזמת תכנית זו בשכונה המערבית של הישוב -שכונת אלזעאריר- . שטח התכנית הוא כ- 410 דונם.
האתר המוצע לשינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים ושטחים לצרכי ציבור שבתוך הקו הכחול של התכנית ונמצא בצד המערבי של הישוב ג'ת בשכונת אלזעאריר והוא נמצא בתוך גבולות תכנית המתאר הכוללנית של ג'ת ובתוך תחום השיפוט של הישוב. במצב הקיים קיימים הרבה מבנים מפוזרים בתחום התכנית ללא היתרי בניה לכן יש צורך ובאופן דחוף להכין תכנית זו על מנת להסדיר הקרקע ולתת מענה חוקי לבניה קיימת בשטח ללא היתרי בניה.
בתחום התכנית בצד המערבי של דרך מס 18 קיים שטח מאושר למגורים ( 9.5 ד') ולמשק חקלאי (15 ד').
התכנית מציעה 2,262 יח"ד דיור ( 1176 יח"ד דיור באזור מגורים ב' בצפיפות בינוי של 7 יח"ד לדונם ו- 1086 יח"ד דיור באזור מגורים ומסחר בצפיפות בינוי של 10 יח"ד לדונם).גודל יחידת דיור ממוצעת הינו 150 מ"ר.
התכנית איננה מצויה בקונפליקט עם תכניות ארציות או מחוזיות או עם ערכי טבע מגונים או שאינם מגונים.
מטרת התכנית לשנות ייעודי הקרקע מקרקע חקלאית למגורים ב' ומסחר ומגורים כולל מערך דרכים ושבילים ושטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור וכן להסדיר את הבנייה הלא חוקית שנוצרה בשטח התכנית.
הקרקע היא בבעלות פרטית לכן עם התחלת הכנת התכנון המועצה המקומית שיתפה חלק גדול מבעלי הקרקע בתכנון הראשוני וזאת על מנת לאפשר יישום ומימש התכנית מיד עם אישורה.
התכנית שומרת ומקיימת אחר עקרונות תכנית מתאר ג'ת מס' ג/1009 בעניינים הבאים:
- צמידות דופן ורצף תכנוני עם היישוב הקיים .
- המשך דרך הטבעת מס 100 שהיא העורק הראשי של הישוב ג'ת שמחבר את הישוב עם דרך מס 574 .
- רשת שבילים להולכי רגל שמקשרים בין המגורים ,השטחים למבני ציבור ושצ"פים.
- יצירת קישוריות לישוב הקיים עם השטח המוצע.
- פיתוח נופי ותנועתי ופיתוח תשתיות.
- קביעת היררכיה למערכת דרכים ופתרונות לתחבורה ציבורית .
- מועצה מקומית ג'ת רואה בקידום תכנית זו כצעד לפתרון מצוקת הדיור בישוב. וכמו כן מעוניינת לתת מענה למבנים הקיימים הנמצאים בתחום הקרקע החקלאית ע"י שינוי ייעודי קרקע לשימושים אורבניים שונים שמשרתים את התושבים בצורה הטובה והיעילה ביותר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 400 מ"ר מ"ר +400 מ"ר
מגורים (יח"ד) 250 יח"ד +92 יח"ד +158 יח"ד
מגורים (מ"ר) 17,240 מ"ר +3,000 מ"ר +14,240 מ"ר
מסחר (מ"ר) 1,000 מ"ר מ"ר +1,000 מ"ר

מקום התוכנית


השכונה ממוקמת בצד הצפון מערבי לישוב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
מים נספח מים הורדה
ביוב נספח ביוב הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
תנועה חתכים לאורך הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
ניהול מי נגר ניהול מי נגר הורדה
מים פרשה טכנית למים וביוב הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טבלת הפקעות הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מועצה הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת מליאת מועצה מקומית הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טבלת הפעקות הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/01/2022 24 20
קבלת תכנית 14/07/2021 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת החלפה צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה החלפה
תוכנית ענ/ 1052 הגדלת רווחת הדיור ב- ג'ת החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/02/2023
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 13/06/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה