ג/ 17389

שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשייה ע"ש אוסאמה אבו עואד, בוקעאתא

מטרת התוכנית


הקצאת שטח לתעשיה זעירה ומלאכה על מנת לאפשר הקמת בית קרור ובית אריזה של תוצרת חקלאית עבור יוזם התכנית.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח תעשיה זעירה ומלאכה.
תיקון תוואי דרך.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה בשטח התכנית.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 29/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה 11/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/02/2008
קבלת תכנית 30/12/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9392 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה, והסדרת דרך גישה, שינוי למתאר, בוקעת שינוי צפייה
תוכנית תממ 2 שינו 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/06/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה