ג/ 17424

הגדלת איזור תעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשייה.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשייה.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 29/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה 23/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/02/2008
קבלת תכנית 23/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 23/07/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה