ענ/ 1132

שינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר ומשרדים

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע חקלאית למסחר ומשרדים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 03/06/2009
קבלת תכנית 29/01/2009

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
144 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 31/05/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה