הל/ 347

הקמת מרכז אזרחי במתחם הכרם - טלזסטון - קרית יערים

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 01/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה 11/11/2003
קבלת תכנית 13/03/2001

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 11/11/2003
פרוטוקול הורדה