ענ/ 1080/ א

שכונת אבו סולטאן - עארה

מטרת התוכנית


א. הרחבת אזור המגורים.
ב. הסדרת בניה קיימת שאינה כחוק.
ג. גזירת שטחים לשימושים ציבוריים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים.
- התווית מערך דרכים חדש.
- תיקון מערך דרכים קיים.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/03/2009
קבלת תכנית 28/10/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 12/ 20 שכונת אבו סולטאן - עארה ערר על
תוכנית 09/ 31 שכונת אבו סולטאן - עארה ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה