ק/ 3377/ 1

קביעת הוראות בנייה לבנינים באזור שיעודו חקלאי/נוף כפרי פתוח.

מטרת התוכנית


קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראות התכנית:
לקבוע הוראות בניה לבניינים באזור שיעודו חקלאי/ נוף כפרי פתוח.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 3,800 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/02/2009
קבלת תכנית 29/12/2008

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 11/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה