הל/ 547

שכ' מגורים בדרום קרית טלז סטון

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 15/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/11/2008
קבלת תכנית 18/02/2008

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 15/03/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה