ג/ 8063

שנוי תוואי דרכים, כפר כמא

מטרת התוכנית


א. יצירת מערכת שבילים להולכי רגל, דרכים משולבות
ודרכים המהווה מסגרת שילדית להתפתחות הכפר
במסגרת תכנית המתאר.
ב. קביעת שלבים לבצוע התכנית.
ג. קביעת מועד לביצוע התכנית.
ד. קביעת הוראות בדבר רישום השטחים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 26/02/2009
קבלת תכנית 09/02/1993

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה