תגפ/ 556

שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' ת.ג.פ/ 520

מטרת התוכנית


לערות תכנית מסודרת ומתוכננת של הקרקעות הנמצאות בגבולות התכנית ע"י שנוי יעודו של חלק מחלקה 1 על מנת לאפשר הרחבת אזור בתי מלאכה ומוסכים של המוסד.

מקום התוכנית


מקווה ישראל.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 28/11/1968 תאריך פרסום: 28/11/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1488. עמוד: 303. שנה עברית: התשכט . צפייה
קבלת תכנית 12/08/1968