ג/ 493

תחום בניה -עוזיר

מטרת התוכנית


קביעת תחומי בניה בשטח הכפר

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עזיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/11/1968 תאריך פרסום: 07/11/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1483. עמוד: 173. שנה עברית: התשכט . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 15/07/1968
פרסום להפקדה ברשומות 02/10/1964 תאריך פרסום: 02/10/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1116. עמוד: 82. שנה עברית: התשכה . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 31/05/1961
קבלת תכנית 08/05/1961