הר/ 614

קביעת קוי בניין חדשים, הרחבת דרכים.

מטרת התוכנית


קביעת קוי בנין חדשים, הרחבת דרכים.

מקום התוכנית


כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/09/1968 תאריך פרסום: 19/09/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1475. שנה עברית: התשכח . צפייה