תגפ/ 555

שינוי לתכית מפורטת מס' תגפ/ 370

מטרת התוכנית


מטרת התכנית היא לקבוע קו בנין 5 מ' מגבול המגרש ברחובות סוקולוב, פלמ"ח ,צנחנים, נורדאו, בורוכוב, מניה שוחט, הרצל, מרחוב ויצמן צפונה, כולל משה שרת, ד"ר ליכט, אחד במאי, ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת תגפ/ 370 (להלן "התכנית הראשית").

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 11/07/1968 תאריך פרסום: 11/07/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1462. עמוד: 1819. שנה עברית: התשכח . צפייה
קבלת תכנית 11/04/1968