הר/ 410/ א

כפר שמריהו

מקום התוכנית


כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/07/1968 תאריך פרסום: 04/07/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1461. שנה עברית: התשכח . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0453357 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0253195 כפר שמריהו החלפה
תוכנית 504-0715649 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0424937 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0724385 כפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0538066 כפר שמריהו שינוי
תוכנית הר/ 17/ 85024 כפר שמריהו ערר על
תוכנית 504-0067975 כפר שמריהו החלפה
תוכנית 697/ 83/ 7 כפר שמריהו היתר בניה
תוכנית 696/ 83/ 7 כפר שמריהו היתר בניה
תוכנית הר/ מק/ 2147 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2173 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2093 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2134 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2046 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2148 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ ב כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2157 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2082 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1977 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2038 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2193/ 1 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2049 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2232 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1753/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2093/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2079 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2102 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1935 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2071 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1977/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2121 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1742 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1635/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית 504-0226449 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0174904 כפר שמריהו שינוי
תוכנית הר/ 2164 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1942 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית 504-0296145 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0405696 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0359497 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0253880 כפר שמריהו שינוי
תוכנית הר/ 2070 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2069 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1970 כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית 504-0276808 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0167890 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0858837 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0198630 כפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0159111 כפר שמריהו שינוי
תוכנית הר/ מק/ 1935/ א כפר שמריהו כפיפות צפייה
תוכנית 504-0722686 כפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-1086313 כפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-1015486 כפר שמריהו כפיפות