ג/ 855

תחום בניה -בועניה

מטרת התוכנית


קביעת תחומי בנייה בשטח הכפר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: בעינה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/05/1968 תאריך פרסום: 23/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1452. עמוד: 1494. שנה עברית: התשכח . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 22/01/1968
פרסום להפקדה ברשומות 06/04/1967 תאריך פרסום: 06/04/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1352. עמוד: 1313. שנה עברית: התשכז . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 28/11/1966
קבלת תכנית 23/02/1964