ג/ 815

פתוח רסקו יסוד המעלה

מטרת התוכנית


תכנן השטח להקמת מבני מגורים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/03/1968 תאריך פרסום: 14/03/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1437. עמוד: 1068. שנה עברית: התשכח . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 25/12/1967
פרסום להפקדה ברשומות 23/02/1967 תאריך פרסום: 23/02/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1341. עמוד: 993. שנה עברית: התשכז . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 28/11/1966
קבלת תכנית 14/10/1966