ג/ 756

הרחבת רסקו יסוד המעלה

מטרת התוכנית


תכנון שטחי מגוקי חקלאים ומגורים אחרים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/11/1967 תאריך פרסום: 23/11/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1411. עמוד: 350. שנה עברית: התשכח . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 20/03/1967
פרסום להפקדה ברשומות 07/10/1966 תאריך פרסום: 07/10/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1307. עמוד: 115. שנה עברית: התשכז . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 09/05/1966
קבלת תכנית 31/12/1965

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 253 התיישבות חקלאית הרחבת -יסוד המעלה שינוי