תגפ/ 541

תיקון מס' 6 לתב"ע תגפ/ 284

מטרת התוכנית


לבטל שטח צבורי פתוח וחניה, ולקבוע שוי צורה הבנוי ומקומות חניה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/04/1967 תאריך פרסום: 13/04/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1353. עמוד: 1348. שנה עברית: התשכז . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 22/07/1965 תאריך פרסום: 22/07/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1199. עמוד: 2369. שנה עברית: התשכה . צפייה
קבלת תכנית 24/05/1965