256-0707059

הרחבת תכנית מתאר לצד צפוני מגדל שמס ג/25058

מטרת התוכנית


הרחבת תכנית מתאר מגדל שמס לכוון צפוני מערבי למגורים ג' ושטח ציבורי פתוח.

עיקרי הוראותיה


1- קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בניה.
2. שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט ושטח ציבורי פתוח למגורים ג' ולשטח ציבורי פתוח ושטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור .

דברי הסבר


- התכנית מציעה הרחבה של הישוב מגדל שמס לכיוון צפון מערב, וזאת לצורך הקמת מגרשים למגורים, ההרחבה זאת תכלול כ- 70 יחידות דיור.
- התכנית מגדילה את הישוב בהתאם להנחיות תמ"מ 2 שינוי 3 ותמ"א 35 ומציעה שינוי משטח ללא תכנון מפורט למגורים א' בצפיפות של 10 יח"ד לדונם.
- התכנית הוכנה בתאום מלא עם הרשות המקומית בהתאם לצורכי הישוב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 840 מ"ר מ"ר +840 מ"ר מוצע- 140% עיקרי
מגורים (יח"ד) 68 יח"ד +2 יח"ד +66 יח"ד מאושר- 2 יח"ד למגרש מינימלי של 400 מ"ר, מוצע- לפי צפיפות 5.5 יח"ד לדונם
מגורים (מ"ר) 15,191 מ"ר +1,116 מ"ר +14,075 מ"ר מאושר ומוצע 216% עיקרי

מקום התוכנית


התכנית נמצאת בצפון דרום כפר מגדל שמס.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
מצב מאושר מצב מאושר - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - תשריט - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ביוב נספח מים וביוב - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
בינוי נספח בינוי - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
סביבה ונוף מחייב לעניין נטיעות עצים ביעוד דרך ושצ"פ ושצ"פ ומבני ציבור . - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ביוב פרשה טכנית - מים וביוב - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
ביוב נספח מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
ביוב פרשה טכנית - מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף מחייב חלקית לעניין נטיעות עצים ביעוד דרך ושצ"פ ושצ"פ ומבני ציבור . - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - תשריט - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות חוות דעת משרד הבטחון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 10/01/2022 29 18
התכנית אושרה 10/01/2022 29 18
פרסום לאישור בעיתונים 12/11/2021 תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 29 18
פרסום לאישור ברשומות 09/11/2021 תאריך פרסום: 09/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9976. עמוד: 1233. שנה עברית: התשפב . 29 18 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 09/11/2021 29 18
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/11/2021 29 18
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/10/2021 29 18
לא הוגשו התנגדויות 16/09/2021 28 17
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/07/2021 28 17
פרסום להפקדה בעיתונים 16/07/2021 תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2021. עיתון: כל אל ערב. 28 17
פרסום להפקדה ברשומות 12/07/2021 תאריך פרסום: 12/07/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9742. עמוד: 7533. שנה עברית: התשפא . 28 17 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/07/2021 28 17
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/07/2021 28 17
החלטה בדיון בהפקדה 12/05/2020 13 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/10/2019 13 12
קבלת תכנית 30/05/2019 9 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית 256-0342428 שינוי תוואי דרכים והחלפת שטחים בין שצ"פ ומגורים במגדל שמס החלפה צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 24/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/11/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/07/2021 הורדה