ג/ 463

ערה

מטרת התוכנית


קביעת תחומי הבניה בשטח הכפר

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עארה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/05/1966 תאריך פרסום: 05/05/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1275. עמוד: 1554. שנה עברית: התשכו . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 28/12/1965
פרסום להפקדה ברשומות 16/03/1961 תאריך פרסום: 16/03/1961. מס' ילקוט פרסומים: 831. עמוד: 996. שנה עברית: התשכא . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 27/12/1960
קבלת תכנית 27/12/1960

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 ערה החלפה צפייה