ג/ 467

כפר קרע

מטרת התוכנית


קביעת תחומי הבנייה בשטח הכפר

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר קרע

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/05/1966 תאריך פרסום: 05/05/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1275. עמוד: 1555. שנה עברית: התשכו . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 28/12/1965
פרסום להפקדה ברשומות 16/03/1961 תאריך פרסום: 16/03/1961. מס' ילקוט פרסומים: 831. עמוד: 991. שנה עברית: התשכא . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 24/01/1961
קבלת תכנית 24/01/1961

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 360/ 35/ 13 כפר קרע היתר בניה
תוכנית 354-0338426 כפר קרע שינוי