יוש/ 2/ 17/ 210

מודיעין עילית, תוספת קומות וגובה בניה מירבי

מטרת התוכנית


שינוי הוראות התכנית המאושרות בדבר תוספת קומות וגובה בניה מירבי בכפוף לשטחי בניה מאושרים בכל מגרשים לצרכי ציבור.

מסמכי התוכנית


מסמכים
תשריט בעבודה נספח סביבה הורדה
הוראות בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/04/2023
קבלת תכנית 03/04/2023

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 2/ 4/ 210 מודיעין עילית - קרית ספר (נאות הפסגה) שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 4/ 9/ 210 תכנית מתאר יוש/ 1/ 4/ 9/ 210 - מודיעין עלית שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 210 מודיעין עילית שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 9/ 210 תכנית מפורטת יוש/ 1/ 9/ 210 - שכונת קרית ספר שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 17/ 210 הגדלת זכויות בניה למבני ציבור שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 4/ 210 נאות הפסגה קרית אור -2/ 4/ 210 שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 6/ 210 מתיתיהו צפון שלב ב' תכנית 2/ 6/ 210 שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 8/ 210 ניוד יח"ד מגרשים מ- מ102 ו-מ103 ל-מ51א', מ51ב', מ52ב' ו-מ52ג' ללא תוספת יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 6/ 210 שכונת מגורים 732 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 5/ 2/ 4/ 210 מודיעין עילית שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 5/ 8/ 210 מסחר ותעסוקה, תחנת דלק, מבנים ומוסדות ציבור (מרכז חירום) שינוי צפייה
תוכנית יוש/ א/ 4/ 9/ 210 תכנית מפורטת יוש/ א/ 4/ 9/ 210 - מודיעין עלית שינוי צפייה
תוכנית יוש/ ב/ 4/ 9/ 210 תכנית מפורטת - יוש/ ב/ 4/ 9/ 210, מודיעין עלית שינוי צפייה
תוכנית 1/ 17/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 6/ 210 שינוי
תוכנית 3/ 8/ 210 שינוי