251-0962274

הארכת דרך 39-שיבלי

מטרת התוכנית


הארכת דרך מס' 39 ואיחוד וחלוקה מחדש

עיקרי הוראותיה


איחוד וחלוקה עפ"י סעיף 62 א(א) 1
הארכת דרך עפ"י סעיף 62 א(א) 2
שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62 א(א) 4

דברי הסבר


לאור שיפועי קרקע גדולים התכנית מתיעה פתרון גישה לחלקה 67
על מנת לנצל את זכויות הבניה הקיימות בשטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 18 יח"ד +24 יח"ד -6 יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,461 מ"ר +3,777 מ"ר -1,316 מ"ר

מקום התוכנית


צפונית ליישוב שיבלי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/03/2023 9 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15656 תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה