יוש/ 1/ 8/ 6/ 210

מודיעין עלית, שינוי יעוד משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד משצ"פ לאיזור למבנים ומוסדות ציבור.
2. קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע.
3. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד משצ"פ לאיזור למבנים ומוסדות ציבור מגרש 804

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/04/2023
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 21/11/2019
קבלת תכנית 28/07/2019

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/03/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/04/2023 הורדה