מאא/ מק/ 2025

רחוב הצבר 5 - אזור

מטרת התוכנית


שינוי בקוי בניין אחורי ללא שינוי בזכויות בניה מאושרות.

עיקרי הוראותיה


קביעת הוראות בניה - שינוי בקו בניין אחורי מ- 6.0 מטר ל- 0.0 מטר בהתאם לשינוי שנעשה בחלקה 143 הפונה לרחוב הפרדס תכנית מאא/ מק/ 2013.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 3,765 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור תעשיה אזור

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/05/2009 תאריך פרסום: 14/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5952. עמוד: 3856. שנה עברית: התשסט . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 15/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות 30/10/2008 תאריך פרסום: 30/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5861. עמוד: 149. שנה עברית: התשסט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 26/10/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 23/ 1 אזור תעשיה אזור שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 15/02/2009
פרוטוקול הורדה
2007037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 26/10/2008
פרוטוקול הורדה