ג/ 17038

שינוי יעוד קרקע לדרך, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית :
שינוי ייעוד הקרקע מחקלאי לשטח דרך ומשטח תעשיה לשטח דרך .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת הוראות למתן היתרי בניה .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 07/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/04/2007
קבלת תכנית 15/04/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10486 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13722 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה