ג/ 17423

שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב מסחר תעסוקה ותיירות, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב מסחר תעסוקה ותיירות.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח משולב מסחר תעסוקה ותיירות.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 07/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה 19/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/03/2008
קבלת תכנית 23/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. כפיפות צפייה
תוכנית תממ 2 שינוי 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 19/05/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה