יוש/ 2/ 1/ 1/ 115

אלפי מנשה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 20/03/2009
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/03/2009
פרסום לאישור בעיתונים 20/03/2009 תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית 09/10/2007